Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Ontwikkelen onderzoek

ArchiMate-modellen > HORA 2 > BusinessProcesses > Ontwikkelen onderzoek
ArchiMate-element Ontwikkelen onderzoek
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-43ebe33f-bc67-539d-f380-4a0c10b2adcf
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Ontwikkelen onderzoek
Documentatie  : Het vinden van een onderzoeksmogelijkheid.
Domein  : Onderzoek
Trigger  : Er worden onderzoeksvragen onderkend.
Preconditie  : De strategie van de instelling is helder, het portfolio van onderzoeksgebieden is gedefinieerd.
Postconditie  : Er is een onderzoeksmogelijkheid geïdentificeerd.
Type  : Deelbedrijfsproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :