Enterprise governance

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 13 sep 2018 om 13:58 (SmartConnect import, batch-id = HORA 2.xml-20180913145520)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Enterprise governance
ArchiMate-element Enterprise governance
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-44ca87f5-59d1-95a4-cf42-5fc69424b9bb
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Enterprise governance
Documentatie  : Het inrichten van de besluitvormingsprocessen en structuren.
Domein  : Sturing
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het inrichten van de besluitvormingsprocessen en structuren. (BusinessFunction) Enterprise governance Het definiëren van door te voeren veranderingen vanuit voorgenomen beleid. (BusinessProcess) Definiëren veranderingsin- itiatieven Doorgevoerde veranderingen worden geëvalueerd op aanpak, resultaat en effect ten opzicht heersend beleid. (BusinessProcess) Evalueren veranderingen Het ontwikkelen van een visie en het inrichten en bewaken van de organisatie en haar besturing. (BusinessFunction) Strategie en governance Variabele om de prestaties van ondernemingen te analyseren. (BusinessObject) Indicator De uitvoering van het voorgenomen beleid wordt getoetst, bijgestuurd, gemonitord en geëvalueerd. (BusinessProcess) Monitoren en evalueren beleidsuitvoeri- ng Het uitvoeren van ontwikkeld beleid en het afleggen van verantwoording. (BusinessProcess) Ontwikkelen beleid Een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen. (BusinessObject) Beleidsuitgang- spunt Het definiëren van beleid voor een beleidsterrein op basis van de beleidsanalyse. (BusinessProcess) Definiëren beleid Het definiëren en bijstellen van de visie, missie en identiteit van de organisatie en het sturen van op de ontwikkeling van de organisatie. (BusinessProcess) Ontwikkelen instellingsident- iteit Het definiëren van meerjarendoelstelling en planning voor een planperiode, passend bij de instellingsidentiteit en de gekozen business modellen.Verder het sturen op doelstellingen vallend in de planperiode en het evalueren en bijstellen van het meerjarenplan. (BusinessProcess) Ontwikkelen instellingsplan Het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren. (BusinessObject) Resultaat Een beschrijving van uit te voeren activiteiten. (BusinessObject) Plan Een toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht of behouden middels passende middelen. (BusinessObject) Doelstelling Afleggen van verantwoording over gevoerd beleid aan interne en externe stakeholders. (BusinessProcess) Verantwoorde- n beleid Het ontwikkelen en bijstellen van business modellen voor de primaire activiteiten van de instelling (onderwijs en onderzoek). (BusinessProcess) Ontwikkelen business modellen AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AssociationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 19-04-2023 14:03:37 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 14:03:37 CEST