Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Directory server

ArchiMate-modellen > HORA 2 > Nodes > Directory server
ArchiMate-element Directory server
ArchiMate_Node.png
Elementtype  : Node
Element-id  : Id-452a9e1d-663c-bfc1-9bcf-92454c94b025
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Directory server
Documentatie  : Een hierarchisch opslagmechanisme van gebruikersgegevens.
Domein  : Applicatieplatform
Type  : Platformnode
ArchiMate-views  : 
Relaties  :