Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Applicatie

ArchiMate-element Applicatie
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-453aa790-67a0-63f3-f65a-94f35eeb35c8
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Applicatie
Documentatie  : Een systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces.
Domein  : Bedrijfsvoering
Synoniemen  : Applicatiecomponent
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : middel
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : laag
Vertrouwelijkheid  : laag
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces. (BusinessObject) Applicatie Het ondersteunen van het beheren van software (ApplicationFunction) Softwarebeheer- functie Het ondersteunen van het ontwerpen van software (ApplicationFunction) Software ontwerpfunctie Het ondersteunen van het beheer van IT systemen (ApplicationFunction) IT Systeembeheerf- unctie Het ontwikkelen toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. (BusinessFunction) Applicatie ontwikkeling Het ondersteunen van het beheren van productinkopen (ApplicationFunction) Procurementfun- ctie Een component die deel uitmaakt van de organisatie en die expliciet beheerd dient te worden vanuit service management perspectief. (BusinessObject) Configuratie item Het ondersteunen van het realiseren van software (ApplicationFunction) Softwarerealisa- tiefunctie Het aanpassen van toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. (BusinessFunction) Applicatiebehee- r Het ondersteunen van het deployen van software (ApplicationFunction) Softwaredeploy- mentfunctie Het domein betreffende Bedrijfsvoering (Grouping) Bedrijfsvoering Een software-omgeving voor specifieke componenten en objecten die erop geïnstalleerd worden in de vorm van artefacten. (BusinessObject) Systeemsoftwar- e Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AggregationRelationship AssociationRelationship gebruikt AssociationRelationship gebruikt Deze svg is op 15-09-2019 21:02:47 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 15-09-2019 21:02:47 CEST