Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Auteuridentificatiesysteem

ArchiMate-modellen > HORA 2 > ApplicationComponents > Auteuridentificatiesysteem
ArchiMate-element Auteuridentificatiesysteem
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-4552b31f-19ed-7fa0-019a-926e793da774
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Auteuridentificatiesysteem
Documentatie  : Een systeem dat auteurs van werken administreert en uniek identificeert.
Domein  : Onderzoeksondersteuning
Voorbeelden  : Nederlandse Thesaurus van Auteursnamen (http://www.oclc.org/nl/nl/ggc/support/nta.htm), ORCID (http://orcid.org)
Type  : Referentieapplicatie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :