Onderzoeksopzet

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 15 sep 2019 om 14:36 (SmartConnect import, batch-id = HORA 2.1.xml-20190915125321)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
ArchiMate-element Onderzoeksopzet
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-49287971-8f64-1531-0c0a-9844923f49be
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Onderzoeksopzet
Documentatie  : De kaders en randvoorwaarden waarbinnen een onderzoek wordt uitgevoerd.
Type  : Informatieobject
Domein  : Onderzoek
Gegevenstype  : transactie
Gegevenscategorie  : richting
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : laag
Vertrouwelijkheid  : laag
Voorbeelden  : Onderzoeksprotocol, Onderzoeksvoorstel, Onderzoeksplan, Datamanagementplan
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De kaders en randvoorwaarden waarbinnen een onderzoek wordt uitgevoerd. (BusinessObject) Onderzoeksop- zet Het beheren van gegevens over klinische onderzoeken. (ApplicationFunction) Clinical Trial Management- functie Het ondersteunen van het plannen van een onderzoek. (ApplicationFunction) Onderzoekspl- anningsfunctie Beoordeling van de kaders en randvoorwaarden van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoeksto- ets De zorgvuldige omgang met en organisatie van onderzoeksgegevens gedurende de gehele onderzoekscyclus met als doel het onderzoeksproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en samenwerking met anderen mogelijk te maken. (BusinessFunction) Onderzoeksda- tamanagement Een in tijd en middelen begrensde uitvoering van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoekspr- oject Het domein betreffende Onderzoek. (Grouping) Onderzoek Vraagstelling die binnen een onderzoek wordt behandeld en beantwoord. (BusinessObject) Onderzoeksvr- aag Financiële investering in de uitvoering van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoeksfin- anciering Het registreren van informatie over een onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksre- gistratie De systematische wijze waarop een onderzoek wordt uitgevoerd. (BusinessObject) Onderzoeksm- ethode Het periodiek uitvoeren van audits op de kwaliteit en juiste uitvoering van het onderzoek, al dan niet door de externe financiers. (BusinessFunction) Onderzoekspr- otocoltoetsing Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie. (BusinessObject) (Wetenschapp- elijk) onderzoek Het toetsen of het voorstel voor een onderzoek voldoet aan externe en interne kaders en de plaats binnen of tussen lopende onderzoeksprojecten. (BusinessFunction) Onderzoeksto- etsing Het zorgen dat de randvoorwaarden voor het onderzoek zijn geborgd. (BusinessFunction) Onderzoeksop- zetontwikkeling AccessRelationship R AccessRelationship W AssociationRelationship toetst AccessRelationship W AssociationRelationship wordt uitgevoerd in AggregationRelationship AssociationRelationship omvat AssociationRelationship AccessRelationship R AssociationRelationship omvat AccessRelationship R AssociationRelationship beschrijft uitvoering van AccessRelationship R AccessRelationship W Deze svg is op 06-04-2024 00:39:07 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:39:07 CEST