Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Declaratieverwerkingsfunctie

ArchiMate-modellen > HORA 2 > ApplicationFunctions > Declaratieverwerkingsfunctie
ArchiMate-element Declaratieverwerkingsfunctie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : Id-4ba9f73c-15cf-48de-b38e-175d8461761f
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Declaratieverwerkingsfunctie
Documentatie  : Het ondersteunen van het uitbetalen van declaraties aan medewerkers
Type  : Applicatiefunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het ondersteunen van het uitbetalen van declaraties aan medewerkers (ApplicationFunction) Declaratieverw- erkingsfunctie Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden. (BusinessObject) Journaalpost Een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend. (BusinessObject) Kostenplaats Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking. (BusinessObject) Werkactiviteit Een organisatie uitgaande van een privaatrechtelijke rechtspersoon die opleidingen verzorgt. (BusinessObject) Instelling De rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. (BusinessObject) Dienstbetrekkin- g Een plicht om iets te betalen. (BusinessObject) Verplichting Een systeem dat het uitbetalen van salarissen aan medewerkers ondersteunt. (ApplicationComponent) Salarisverwerki- ngssysteem Het berekenen en uitkeren van het salaris en declaraties van medewerkers. (BusinessFunction) Salaris- en declaratieverw- erking De betaling van een onderwijsinstelling aan een crediteur. (BusinessObject) Uitgaande betaling Een onderdeel van een organisatie. (BusinessObject) Organisatieond- erdeel AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AssignmentRelationship ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R Deze svg is op 14-10-2018 15:54:34 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 14-10-2018 15:54:34 CEST