Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Declaratieverwerkingsfunctie

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > ApplicationFunctions > Declaratieverwerkingsfunctie
ArchiMate-element Declaratieverwerkingsfunctie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : Id-4ba9f73c-15cf-48de-b38e-175d8461761f
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Declaratieverwerkingsfunctie
Documentatie  : Het ondersteunen van het uitbetalen van declaraties aan medewerkers
Type  : Applicatiefunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het ondersteunen van het uitbetalen van declaraties aan medewerkers (ApplicationFunction) Declaratieverw- erkingsfunctie Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden. (BusinessObject) Journaalpost Een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend. (BusinessObject) Kostenplaats Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking. (BusinessObject) Werkactiviteit Een organisatie uitgaande van een privaatrechtelijke rechtspersoon die opleidingen verzorgt en onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Instelling De rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. (BusinessObject) Dienstbetrekkin- g Een plicht om iets te betalen. (BusinessObject) Verplichting Een systeem dat het uitbetalen van salarissen aan medewerkers ondersteunt. (ApplicationComponent) Salarisverwerki- ngssysteem Het berekenen en uitkeren van het salaris en declaraties van medewerkers. (BusinessFunction) Salaris- en declaratieverw- erking De betaling van een onderwijsinstelling aan een crediteur. (BusinessObject) Uitgaande betaling Een onderdeel van een organisatie. (BusinessObject) Organisatieond- erdeel AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AssignmentRelationship ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R Deze svg is op 16-09-2019 06:56:39 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 16-09-2019 06:56:39 CEST