Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Informatiedoorlevering

ArchiMate-modellen > HORA 2 > BusinessFunctions > Informatiedoorlevering
ArchiMate-element Informatiedoorlevering
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-500e81c2-1726-6f23-93d9-91fa5927da86
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Informatiedoorlevering
Documentatie  : Het beschikbaar stellen van informatie die buiten de instelling is geproduceerd.
Domein  : Informatieontsluiting
Type  : Hoofdbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :