Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Studieinschrijffunctie

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > ApplicationFunctions > Studieinschrijffunctie
ArchiMate-element Studieinschrijffunctie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : Id-534614e9-14d1-04e3-1cd0-10ee7bc0bdbf
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Studieinschrijffunctie
Documentatie  : Het ondersteunen van het aanmelden, inschrijven en uitschrijven van deelnemers voor deelname aan (delen van) het onderwijsaanbod
Type  : Applicatiefunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het ondersteunen van het aanmelden, inschrijven en uitschrijven van deelnemers voor deelname aan (delen van) het onderwijsaanbod (ApplicationFunction) Studieinschrijffu- nctie Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Een systeem dat het onderwijsaanbod en de belangrijkste gegevens van studenten administreert, inclusief hun studievoortgang. (ApplicationComponent) Studentinformat- iesysteem Het bepalen of een opleiding passend is voor een deelnemer, en vice versa. (BusinessFunction) Deelnemermatc- hing Het administratief verwerken van de jaarlijkse herinschrijving van een deelnemer. (BusinessFunction) Deelnemerherin- schrijving Een deelnemer-specifieke invulling van een examenprogramma, bestaande uit een geheel van onderwijseenheden. (BusinessObject) Examenprogra- mma Een afspraak die de rechten en verplichtingen regelt in onderwijsgerelateerde zaken tussen de onderwijsinstelling en een deelnemer. (BusinessObject) Onderwijsovere- enkomst De betaling van een debiteur aan een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Inkomende betaling Een individu die in potentie deelnemer kan worden. (BusinessObject) Prospect Het registreren van het formele verzoek van een deelnemer om zich in te schrijven voor een onderwijsproduct. (BusinessFunction) Aanmeldingsreg- istratie Het administratief verwerken van de aanmelding van een deelnemer zodat deze wordt ingeschreven bij de onderwijsinstelling. (BusinessFunction) Deelnemerinsch- rijving Het administratief verwerken van de uitschrijving van een deelnemer bij de onderwijsinstelling. (BusinessFunction) Deelnemeruitsc- hrijving Het recht van een individu op het uitvoeren van een betaling door een andere individu op grond van een afspraak. (BusinessObject) Vordering AccessRelationship W AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship R Deze svg is op 17-09-2019 21:11:46 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 17-09-2019 21:11:46 CEST