Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-5419ab1f-4d65-4ca7-a1b3-2a86ca8854f1

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties overig > Verbindingslijnen > Id-5419ab1f-4d65-4ca7-a1b3-2a86ca8854f1
ArchiMate-verbindingslijn Id-5419ab1f-4d65-4ca7-a1b3-2a86ca8854f1
Verbindingslijn-id  : Id-55f3190f-9715-ee50-96fd-558a00af6f4b
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties overig
ArchiMate-relatie  : Programma en projectportfoliomanagement => Implementeren veranderingen (AggregationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-04d0da9c-3116-4960-bf29-9702c7b29343 (Programma en projectportfoliomanagement)
Naar vorm  : Id-721515fd-39cc-48ec-b9f3-c228bb7af534 (Implementeren veranderingen)
Z-coördinaat  : 328
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :