Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Verbetermanagement

ArchiMate-element Verbetermanagement
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-56741d8b-371e-f20e-a340-cba9259da76b
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Verbetermanagement
Documentatie  : Het managen van de dagelijkse operatie en werken aan het identificeren van verbeterpunten en het realiseren van verbetermaatregelen vanuit dagelijkse operatie.
Domein  : Sturing
Type  : Hoofdbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :