Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Afvalbeheer

ArchiMate-element Afvalbeheer
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-56ad26a9-921a-9c24-45ec-6a0991e7da0d
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Afvalbeheer
Documentatie  : Het sorteren en afhandelen van afval conform de regelgeving.
Domein  : Bedrijfsvoering
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :