Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Ontsluiting fysiek materiaal

ArchiMate-modellen > HORA 2 > BusinessFunctions > Ontsluiting fysiek materiaal
ArchiMate-element Ontsluiting fysiek materiaal
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-5760430c-04fe-2144-1d68-75592bd03fb6
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Ontsluiting fysiek materiaal
Documentatie  : Het beschikbaar stellen van fysieke middelen zoals boeken, tijdschriften en DVDs.
Domein  : Informatieontsluiting
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het beschikbaar stellen van fysieke middelen zoals boeken, tijdschriften en DVDs. (BusinessFunction) Ontsluiting fysiek materiaal Het ondersteunen van het doorzoeken van alle interne en externe wetenschappelijke content (ApplicationFunction) Wetenschappeli- jke zoekfunctie Het aanleren van competenties door het uitvoeren van onderwijsactiviteiten. (BusinessProcess) Leveren onderwijs Het (her)ontwikkelen van een specifieke opleiding. (BusinessProcess) Ontwikkelen opleiding Het beschikbaar stellen van informatie die buiten de instelling is geproduceerd. (BusinessFunction) Informatiedoorl- evering De fysiek verschijningsvorm van de expressie van een werk. (BusinessObject) Manifestatie Het tijdelijk gebruik maken van een materiaal. (BusinessObject) Uitleen Een resultaat van een onderzoek zoals beschreven als publicatie in de Definitie afspraken Wetenschappelijk Onderzoek van de VSNU. (BusinessObject) Publicatie Het treffen van alle onderwijskundige en logistieke voorbereidingen die nodig zijn voor een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessProcess) Voorbereiden onderwijsperio- de Een enkelvoudig exemplaar van een manifestatie. (BusinessObject) Item Een systeem dat een catalogus bevat van publiek fysiek en digitaal materiaal. Voorbeeld NBC+ (Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem voor Nederlandse Bibliotheken). (ApplicationComponent) Externe bibliotheekcatal- ogus De specifieke intellectuele of artistieke vorm waarin een werk wordt gerealiseerd (uitdrukkingsvorm). (BusinessObject) Expressie De tijdens het onderzoek verzamelde gegevens of een afgeleide daarvan. (BusinessObject) Onderzoeksgeg- evens Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk. (BusinessObject) Werk Het beheren van gegevens over collecties van materialen en uitleningen daarvan (ApplicationFunction) Bibliotheekgege- vensbeheer ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W ServingRelationship Deze svg is op 14-10-2018 15:59:40 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 14-10-2018 15:59:40 CEST