Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Ontwikkelen instellingsidentiteit

ArchiMate-modellen > HORA 2 > BusinessProcesses > Ontwikkelen instellingsidentiteit
ArchiMate-element Ontwikkelen instellingsidentiteit
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-5abd055b-3df9-e874-fc02-b80ec4511b04
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Ontwikkelen instellingsidentiteit
Documentatie  : Het definiëren en bijstellen van de visie, missie en identiteit van de organisatie en het sturen van op de ontwikkeling van de organisatie.
Domein  : Sturing
Trigger  : Er zijn interne en externe factoren die noodzaken om de instellingsidentiteit te (her)definiëren.
Preconditie  : Visie en missie zijn aanwezig (of worden gedefinieerd).
Postconditie  : De instellingsidentiteit is vastgesteld en er vindt periodieke evaluatie en bijsturing plaats van de ontwikkelingen binnen de organisatie. Informatie over interne en externe ontwikkelingen zijn bekend.
Type  : Deelbedrijfsproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :