Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-c9c028dd-5f8c-4dff-9eb0-ec8d9cd65ea9

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties overig > Verbindingslijnen > Id-c9c028dd-5f8c-4dff-9eb0-ec8d9cd65ea9
ArchiMate-verbindingslijn Id-c9c028dd-5f8c-4dff-9eb0-ec8d9cd65ea9
Verbindingslijn-id  : Id-5c2d4e66-e3ca-78e2-4740-10642dd165df
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties overig
ArchiMate-relatie  : Operationeel management => Implementeren veranderingen (AggregationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-e595891d-3afb-4b91-82b1-2ba3c9d9adbe (Operationeel management)
Naar vorm  : Id-721515fd-39cc-48ec-b9f3-c228bb7af534 (Implementeren veranderingen)
Z-coördinaat  : 347
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :