Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Tijdregistratiefunctie

ArchiMate-modellen > HORA 2 > ApplicationFunctions > Tijdregistratiefunctie
ArchiMate-element Tijdregistratiefunctie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : Id-5c35263a-2b33-4b20-a353-c2da9658b04f
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Tijdregistratiefunctie
Documentatie  : Het beheren van gegevens over de besteding van tijd van individuen
Type  : Applicatiefunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :