Financieel systeem

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 13 sep 2018 om 15:24 (SmartConnect import, batch-id = HORA 2.xml-20180913145520)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
ArchiMate-element Financieel systeem
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-5f0344e7-3a57-d5cc-443a-33838b24a4bd
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Financieel systeem
Documentatie  : Een systeem dat de financiële administratie en de verwerking van financiële stromen ondersteunt.
Domein  : Bedrijfsvoering
Bouwsteen  : Nee
Voorbeelden  : Exact Online Boekhouden (http://www.exact.nl/software/producten/exact-online), Oracle Fusion Financial Management (http://www.oracle.com/us/products/applications/fusion/financial-management/overview/index.html), Oracle PeopleSoft Financial Management (http://www.oracle.com/us/products/applications/peoplesoft-enterprise/financial-management/052352.html), SAP ERP Financials (http://www54.sap.com/solution/lob/finance.html)
Type  : Referentieapplicatie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een systeem dat de financiële administratie en de verwerking van financiële stromen ondersteunt. (ApplicationComponent) Financieel systeem Het beheren van gegevens over betalingen (ApplicationFunction) Betalingsgege- vensbeheer Het beheren van gegevens over vermogen (ApplicationFunction) Vermogensge- gevensbeheer Een systeem dat het beheren van collecties van materialen (boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia) en het uitlenen ervan ondersteunt. (ApplicationComponent) Bibliotheeksys- teem Het beheren van gegevens over debiteuren (ApplicationFunction) Debiteurgegev- ensbeheer Een systeem dat het administreren en managen van medewerkers ondersteunt. (ApplicationComponent) Personeelssys- teem Het beheren van gegevens over begrotingen (ApplicationFunction) Begrotingsgeg- evensbeheer Het beheren van gegevens over grootboekrekeningen (ApplicationFunction) Grootboekgeg- evensbeheer Een systeem dat het onderwijsaanbod en de belangrijkste gegevens van studenten administreert, inclusief hun studievoortgang. (ApplicationComponent) Studentinform- atiesysteem Het beheren van gegevens over facturen (ApplicationFunction) Factuurgegev- ensbeheer Een systeem dat het inkopen van producten alsook het beheren van leveranciers en contracten ondersteunt. (ApplicationComponent) Inkoopsysteem Systeem waarmee fysieke betalingen kunnen worden ontvangen. (ApplicationComponent) Betaalsysteem Het domein betreffende Bedrijfsvoering (Grouping) Bedrijfsvoering Een systeem dat het relatiebeheer in de brede zin ondersteunt. (ApplicationComponent) CRM systeem Een systeem dat het uitbetalen van salarissen aan medewerkers ondersteunt. (ApplicationComponent) Salarisverwerk- ingssysteem Een systeem dat het registreren van de besteding van de tijd van individuen ondersteunt. (ApplicationComponent) Tijdregistraties- ysteem Het beheren van gegevens over crediteuren (ApplicationFunction) Crediteurgege- vensbeheer Het beheren van gegevens over activa (ApplicationFunction) Activagegeven- sbeheer AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 19-04-2023 21:14:10 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 21:14:10 CEST