Financieel systeem

ArchiMate-element Financieel systeem
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-5f0344e7-3a57-d5cc-443a-33838b24a4bd
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Financieel systeem
Documentatie  : Een systeem dat de financiële administratie en de verwerking van financiële stromen ondersteunt.
Domein  : Bedrijfsvoering
Bouwsteen  : Nee
Voorbeelden  : Exact Online Boekhouden (http://www.exact.nl/software/producten/exact-online), Oracle Fusion Financial Management (http://www.oracle.com/us/products/applications/fusion/financial-management/overview/index.html), Oracle PeopleSoft Financial Management (http://www.oracle.com/us/products/applications/peoplesoft-enterprise/financial-management/052352.html), SAP ERP Financials (http://www54.sap.com/solution/lob/finance.html)
Type  : Referentieapplicatie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een systeem dat de financiële administratie en de verwerking van financiële stromen ondersteunt. (ApplicationComponent) Financieel systeem Het beheren van gegevens over betalingen (ApplicationFunction) Betalingsgegev- ensbeheer Het beheren van gegevens over vermogen (ApplicationFunction) Vermogensgege- vensbeheer Een systeem dat het beheren van collecties van materialen (boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia) en het uitlenen ervan ondersteunt. (ApplicationComponent) Bibliotheeksyste- em Het beheren van gegevens over debiteuren (ApplicationFunction) Debiteurgegeve- nsbeheer Een systeem dat het administreren en managen van medewerkers ondersteunt. (ApplicationComponent) Personeelssyste- em Het beheren van gegevens over begrotingen (ApplicationFunction) Begrotingsgege- vensbeheer Het beheren van gegevens over grootboekrekeningen (ApplicationFunction) Grootboekgege- vensbeheer Een systeem dat het onderwijsaanbod en de belangrijkste gegevens van studenten administreert, inclusief hun studievoortgang. (ApplicationComponent) Studentinformat- iesysteem Het beheren van gegevens over facturen (ApplicationFunction) Factuurgegeven- sbeheer Een systeem dat het inkopen van producten alsook het beheren van leveranciers en contracten ondersteunt. (ApplicationComponent) Inkoopsysteem Systeem waarmee fysieke betalingen kunnen worden ontvangen. (ApplicationComponent) Betaalsysteem Het domein betreffende Bedrijfsvoering (Grouping) Bedrijfsvoering Een systeem dat het relatiebeheer in de brede zin ondersteunt. (ApplicationComponent) CRM systeem Een systeem dat het uitbetalen van salarissen aan medewerkers ondersteunt. (ApplicationComponent) Salarisverwerki- ngssysteem Een systeem dat het registreren van de besteding van de tijd van individuen ondersteunt. (ApplicationComponent) Tijdregistratiesy- steem Het beheren van gegevens over crediteuren (ApplicationFunction) Crediteurgegev- ensbeheer Het beheren van gegevens over activa (ApplicationFunction) Activagegevens- beheer AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 09-10-2020 10:29:35 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:29:35 CEST