Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Betalingen

ArchiMate-element Betalingen
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-604d33bc-9e89-b871-47cd-ba4c897d20db
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Betalingen
Documentatie  : Het uitbetalen van verplichtingen aan crediteuren.
Domein  : Bedrijfsvoering
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :