Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Tijdregistratiesysteem

ArchiMate-element Tijdregistratiesysteem
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-62deef92-67c4-64c6-da82-911cd94c4aab
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Tijdregistratiesysteem
Documentatie  : Een systeem dat het registreren van de besteding van de tijd van individuen ondersteunt.
Domein  : Bedrijfsvoering
Bouwsteen  : Nee
Voorbeelden  : TimeTell (http://www.timetell.nl), PeopleInc. Time (http://www.peopleinc.nl/nl-nl/), Altrea Delta T Tijdregistratie (http://www.atrea.nl/producten/delta-t), AvanTimes iTR10 (http://oplossingen.avantimes.nl/producten/details/iTR10)
Type  : Referentieapplicatie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :