Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Datastagingfunctie

ArchiMate-element Datastagingfunctie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : Id-6551bfa1-2eb5-c0ac-718f-b1193aa8b1ef
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Datastagingfunctie
Documentatie  : Het klaarzetten van grote datasets ten behoeve van het uitvoeren van rekenkundige operaties.
Type  : Applicatiefunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :