Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Preconditie

ArchiMate-eigenschapdefinitie Preconditie
Eigenschapdefinitie-id  : Id-66467954-d996-8b9c-2350-eeb26f4044b0
ArchiMate-model  : HORA 2
Datatype  : string
Meest voorkomende waarden top-20  : 
 • Er moet duidelijk waar iemand terecht kan met zijn vraag of verzoek. Contactkanalen zijn hierop ingericht. (1)
 • Er zijn onderzoeksresultaten beschikbaar. (1)
 • Instellingsidentiteit, business modellen en meerjarendoelstelling en –plan zijn bekend. Beleid is/wordt gedefinieerd. Resultaten van de beleidsuitvoering zijn bekend. (1)
 • De instellingsidentiteit is vastgesteld. (1)
 • Visie en missie zijn aanwezig (of worden gedefinieerd). (1)
 • Instellingsidentiteit en de business modellen zijn beschikbaar. Er is een planperiode gedefinieerd. Vorderingen van lopende meerjarenplanning zijn bekend. (1)
 • De strategie van de instelling is helder, het portfolio van onderzoeksgebieden is gedefinieerd. (1)
 • De strategie van de instelling is helder. (1)
 • Er zijn onderzoeksresultaten met een geborgde status, die essentieel zijn voor het vermarkten. (1)
 • De deelnemer is ingeschreven (en toegelaten), de onderwijsactiviteiten zijn ingeroosterd. (1)
 • Instellingsidentiteit, business modellen, meerjarendoelstelling en –plan zijn bekend. Het actuele beleid is bekend. Resultaten van de beleidsuitvoering zijn bekend. (1)
 • Er is een geaccepteerd onderzoeksvoorstel waarop (waar relevant) financiering is ontvangen. (1)
 • Voorgenomen beleid is bekend. Status en resultaten van de beleidsuitvoering zijn bekend. (1)
 • Het onderwijs, de opleiding is ontwikkeld en kan gegeven worden. (1)
 • Beleid is bekend (voor betreffende beleidsterreinen). Veranderingsinitiatieven zijn gedefinieerd. (1)
 • Er zijn één of meer opleidingen ontwikkeld. (1)
 • Voorgenomen beleid is goedgekeurd. Over de status en resultaten van de beleidsuitvoering is informatie beschikbaar. (1)
 • De doelen en beoogde opzet voor de werking en prestatie van de organisatie zijn bekend. (1)
 • Er is duidelijk gedefinieerd welke periodieke/continue afhandeling er plaats moet vinden en tot welk resultaat dit moet leiden. (1)
 • Beleid en beoogde doelen en resultaten zijn bekend. (1)
Gebruikt door  :