Id-50830cfd-f1ea-436b-bf49-c78cd65d792a

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-50830cfd-f1ea-436b-bf49-c78cd65d792a
ArchiMate-verbindingslijn Id-50830cfd-f1ea-436b-bf49-c78cd65d792a
Verbindingslijn-id  : Id-69e062b1-0c66-6828-1326-cd2465a20b74
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Rooster is gerelateerd aan Onderwijseenheiddeelname (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-6a5c54b5-7a2b-4f70-a41c-3a8ba21207da (Rooster)
Naar vorm  : Id-e891c045-15af-44fd-9f89-0a79ace5bffa (Onderwijseenheiddeelname)
Z-coördinaat  : 90
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (588;899),(588;863),(708;863)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :