Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Kennisoverdracht naar bedrijven

ArchiMate-modellen > HORA 2 > BusinessFunctions > Kennisoverdracht naar bedrijven
ArchiMate-element Kennisoverdracht naar bedrijven
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-6f189730-e77e-e02c-999e-1e5e0dfb65e2
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Kennisoverdracht naar bedrijven
Documentatie  : Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens) naar bedrijven ten behoeve van hun innovatie.
Domein  : Valorisatie
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :