Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Onderwijseenheidinschrijving

ArchiMate-modellen > HORA 2 > BusinessFunctions > Onderwijseenheidinschrijving
ArchiMate-element Onderwijseenheidinschrijving
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-710fb048-7a95-1c0e-1a21-2a36bd3cb46c
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Onderwijseenheidinschrijving
Documentatie  : Het (impliciet of expliciet) inschrijven van een deelnemer voor een onderwijseenheid.
Domein  : Onderwijsondersteuning
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het (impliciet of expliciet) inschrijven van een deelnemer voor een onderwijseenheid. (BusinessFunction) Onderwijseenh- eidinschrijving Een systeem waarmee deelnemers zich kunnen inschrijven voor minoren of vakken die zij buiten de onderwijsinstelling waar ze staan ingeschreven willen volgen. (ApplicationComponent) Extern uitwisselingssys- teem Een onderwijseenheid aangeboden aan één of meer doelgroepen in een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessObject) Onderwijseenh- eiduitvoering Een intentie van een deelnemer om deel te nemen aan een onderwijseenheid. (BusinessObject) Onderwijseenh- eiddeelname Een samenhangend onderdeel van de opleiding dat een deelnemer afsluit met een toets. (BusinessObject) Onderwijseenh- eid Het treffen van alle onderwijskundige en logistieke voorbereidingen die nodig zijn voor een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessProcess) Voorbereiden onderwijsperio- de Het beheren van gegevens over het onderwijsaanbod (ApplicationFunction) Onderwijsaanb- odgegevensbeh- eer Het samenstellen en communiceren van een planning van mensen en middelen. (BusinessFunction) Onderwijsplann- ing Een verzameling van onderwijseenheden die bij een opleiding horen in een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessObject) Onderwijsprogr- amma Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van competenties of doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken. (BusinessObject) Opleiding ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AggregationRelationship ServingRelationship CompositionRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R Deze svg is op 14-10-2018 16:10:38 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 14-10-2018 16:10:38 CEST