Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Kennisvermarkting

ArchiMate-element Kennisvermarkting
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-79cdbf49-2368-2cb2-bc4e-47b81ae4ae55
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Kennisvermarkting
Documentatie  : Het daadwerkelijk vermarkten van de kennis die voortvloeit uit de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens).
Domein  : Valorisatie
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :