Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Kennisvermarkting

ArchiMate-element Kennisvermarkting
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-79cdbf49-2368-2cb2-bc4e-47b81ae4ae55
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Kennisvermarkting
Documentatie  : Het daadwerkelijk vermarkten van de kennis die voortvloeit uit de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens).
Domein  : Valorisatie
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :