Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Grootboekgegevensbeheer

ArchiMate-modellen > HORA 2 > ApplicationFunctions > Grootboekgegevensbeheer
ArchiMate-element Grootboekgegevensbeheer
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : Id-7be957a6-25c4-ed4d-bb59-7af71676fa21
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Grootboekgegevensbeheer
Documentatie  : Het beheren van gegevens over grootboekrekeningen
Type  : Applicatiefunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :