Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Onderzoeksresultaatborging

ArchiMate-modellen > HORA 2 > BusinessFunctions > Onderzoeksresultaatborging
ArchiMate-element Onderzoeksresultaatborging
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-7c2c3403-9d6b-ddd0-0931-50d85f044d01
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Onderzoeksresultaatborging
Documentatie  : Het collectioneren van onderzoeksgegevens die bewaard moeten blijven na het onderzoek en het registreren van de onderzoeksresultaten in de relevante interne en externe administraties.
Domein  : Informatieontsluiting
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :