Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Crediteurenbeheer

ArchiMate-element Crediteurenbeheer
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-7ce51830-9715-3298-7adb-7287b60e2e57
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Crediteurenbeheer
Documentatie  : Het verwerken van inkomende facturen.
Domein  : Bedrijfsvoering
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het verwerken van inkomende facturen. (BusinessFunction) Crediteurenbeh- eer Het verwerken van signalen en verzoeken die periodiek voorkomen. (BusinessProcess) Afhandelen periodieke/cont- inue verzoeken De rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. (BusinessObject) Dienstbetrekkin- g Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Het beheren van gegevens over crediteuren (ApplicationFunction) Crediteurgegev- ensbeheer Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel management Een plicht om iets te betalen. (BusinessObject) Verplichting Het recht van een individu op het uitvoeren van een betaling door een andere individu op grond van een afspraak. (BusinessObject) Vordering Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking. (BusinessObject) Werkactiviteit Een individu of organisatie die een vordering heeft bij de instelling op basis van een overeenkomst voor het leveren van producten of diensten aan de instelling. In de praktijk meestal een leverancier of opdractnemer. (BusinessObject) Crediteur AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W Deze svg is op 16-09-2019 08:26:27 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 16-09-2019 08:26:27 CEST