Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

IT-infrastructuurbeheer

ArchiMate-modellen > HORA 2 > BusinessFunctions > IT-infrastructuurbeheer
ArchiMate-element IT-infrastructuurbeheer
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-7d0c37db-44ca-19d9-f6e6-6dfb7b3e52a7
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : IT-infrastructuurbeheer
Documentatie  : Het in stand houden en beheren van IT-infrastructuur.
Domein  : Bedrijfsvoering
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het in stand houden en beheren van IT-infrastructuur. (BusinessFunction) IT infrastructuurbe- heer Het ondersteunen van het beheer van IT systemen (ApplicationFunction) IT Systeembeheerf- unctie Een software-omgeving voor specifieke componenten en objecten die erop geïnstalleerd worden in de vorm van artefacten. (BusinessObject) Systeemsoftwar- e Doorgevoerde verbeteringen worden geëvalueerd op aanpak, resultaat en effect ten opzicht heersend beleid en beoogde werking en prestaties. (BusinessProcess) Evalueren verbeteringen Het beschikbaar stellen van middelen die nodig ter ondersteuning van de organisatie en de uit te voeren processen en ervoor zorgen dat zij voldoen aan de gestelde eisen. (BusinessProcess) Instandhouden middelen Het inventariseren van ideeën en voorstellen voor verbeteringen die doorgevoerd kunnen worden. (BusinessProcess) Inventariseren verbeteringen Het ervoor zorgen dat informatie en technologie beschikbaar is voor de ondersteuning van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatie en Technologiema- nagement Een fysiek rekenmiddel waar artefacten op geïnstalleerd kunnen worden en worden uitgevoerd. (BusinessObject) Apparaat Het definiëren van door te voeren verbeteringen (doel, scope, resultaat) en het toekennen van prioriteiten voor implementatie. (BusinessProcess) Definiëren en prioriteren verbeteringen Het daadwerkelijk doorvoeren van een voorgenomen verbetering. (BusinessProcess) Implementeren verbeteringen Het verwerken van signalen en verzoeken die periodiek voorkomen. (BusinessProcess) Afhandelen periodieke/cont- inue verzoeken ServingRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-10-2018 15:53:36 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 14-10-2018 15:53:36 CEST