Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Faciliteren promotie

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessProcesses > Faciliteren promotie
ArchiMate-element Faciliteren promotie
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-7f53a992-6d8a-fd10-b8bb-7a2cefc2dff0
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Faciliteren promotie
Documentatie  : Het mogelijk maken dat een promotie plaatsvindt.
Domein  : Onderzoek
Trigger  : Er is een mogelijkheid om een promotietraject te starten.
Preconditie  : Er is een onderzoeksvraag en een promotiemogelijkheid, promovendus en een promotor geïdentificeerd.
Postconditie  : Er is wel of geen waardedocument uitgereikt aan de promovendus.
Type  : Deelbedrijfsproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :