Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

HTTP server

ArchiMate-element HTTP server
ArchiMate_Node.png
Elementtype  : Node
Element-id  : Id-88766ecd-3f54-3afb-21e6-712bb896077b
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : HTTP server
Documentatie  : Omgeving die statische content ontsluit naar eindgebruiker.
Voorbeelden  : Apache HTTP Server, Microsoft Internet Information Server, RedHat JBoss Enterprise Web Server (http://www.redhat.com/products/jbossenterprisemiddleware/web-server/)
Domein  : Applicatieplatform
Type  : Platformnode
ArchiMate-views  : 
Relaties  :