Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Roosterpublicatie

ArchiMate-element Roosterpublicatie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-89e642d0-683e-e034-9894-d1122bbf1609
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Roosterpublicatie
Documentatie  : Het beschikbaar stellen van het rooster aan alle relevante doelgroepen.
Domein  : Onderwijsondersteuning
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :