Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-6ce9b0a9-324a-4300-81d2-452393f961b8

ArchiMate-modellen > HORA 2 > Views > Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties > Verbindingslijnen > Id-6ce9b0a9-324a-4300-81d2-452393f961b8
ArchiMate-verbindingslijn Id-6ce9b0a9-324a-4300-81d2-452393f961b8
Verbindingslijn-id  : Id-8e0283de-0de4-8301-9dc2-ddb9eff79816
ArchiMate-model  : HORA 2
ArchiMate-view  : Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties
ArchiMate-relatie  : Enterprise architectuur => Uitvoeren beleidsanalyse (AggregationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-4d0aba10-3764-4c28-a1a8-511a73689f69 (Enterprise architectuur)
Naar vorm  : Id-9d3df626-55d9-495f-ab44-a0147136eaf7 (Uitvoeren beleidsanalyse)
Z-coördinaat  : 378
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :