Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Werven onderzoek

ArchiMate-element Werven onderzoek
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-90554eef-6ddf-ef4d-2052-67683f914e68
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Werven onderzoek
Documentatie  : Het uitwerken van onderzoeksvoorstel en het verkrijgen van financiering ervoor.
Domein  : Onderzoek
Trigger  : Er is een interessant onderzoeksonderwerp gevonden.
Preconditie  : Er is een onderzoeksmogelijkheid geïdentificeerd.
Postconditie  : Er is wel of niet een geaccepteerd onderzoeksvoorstel waarop (al dan niet) subsidie is ontvangen.
Type  : Deelbedrijfsproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :