Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Informatieonsluiting

ArchiMate-modellen > HORA 2 > Groupings > Informatieonsluiting
ArchiMate-element Informatieonsluiting
Elementtype  : Grouping
Element-id  : Id-912327b5-bfbf-fe76-8c50-11bdb296986f
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Informatieonsluiting
Documentatie  : Het domein betreffende Informatieontsluiting
Type  : HORA-domein
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het domein betreffende Informatieontsluiting (Grouping) Informatieonslu- iting Een systeem dat het publiceren van onderzoeksgegevens publiceert. (ApplicationComponent) Onderzoeksgeg- evensarchief De tijdens het onderzoek verzamelde gegevens of een afgeleide daarvan. (BusinessObject) Onderzoeksgeg- evens Een systeem dat het beheren van collecties van materialen (boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia) en het uitlenen ervan ondersteunt. (ApplicationComponent) Bibliotheeksyste- em Een resultaat van een onderzoek zoals beschreven als publicatie in de Definitie afspraken Wetenschappelijk Onderzoek van de VSNU. (BusinessObject) Publicatie Een systeem dat het langdurig preserveren van gegevens ondersteunt. (ApplicationComponent) E-Depot Een systeem dat auteurs van werken administreert en uniek identificeert. (ApplicationComponent) Auteuridentifica- tiesysteem Het beschikbaar stellen van informatie die buiten de instelling is geproduceerd. (BusinessFunction) Informatiedoorl- evering Het tijdelijk gebruik maken van een materiaal. (BusinessObject) Uitleen Een systeem dat identificaties van objecten (zoals publicaties en onderzoeksgegevens) toewijst en beheert. (ApplicationComponent) Objectidentifica- tiesysteem Het beheren en beschikbaar stellen van onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens) die binnen de instelling zijn geproduceerd. (BusinessFunction) Informatieleveri- ng Een systeem dat het beheren en publiceren van publicaties uit een onderzoek ondersteunt. (ApplicationComponent) Onderzoekspubl- icatierepository Een systeem waarmee alle interne en externe wetenschappelijke content doorzocht kan worden. (ApplicationComponent) Wetenschappeli- jke zoekmachine Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk. (BusinessObject) Werk De fysiek verschijningsvorm van de expressie van een werk. (BusinessObject) Manifestatie De specifieke intellectuele of artistieke vorm waarin een werk wordt gerealiseerd (uitdrukkingsvorm). (BusinessObject) Expressie Een enkelvoudig exemplaar van een manifestatie. (BusinessObject) Item AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 06-01-2019 18:34:09 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 06-01-2019 18:34:09 CET