Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Informatieonsluiting

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Groupings > Informatieonsluiting
ArchiMate-element Informatieonsluiting
Elementtype  : Grouping
Element-id  : Id-912327b5-bfbf-fe76-8c50-11bdb296986f
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Informatieonsluiting
Documentatie  : Het domein betreffende Informatieontsluiting
Type  : HORA-domein
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het domein betreffende Informatieontsluiting (Grouping) Informatieonslu- iting Een systeem dat het beheren van collecties van materialen (boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia) en het uitlenen ervan ondersteunt. (ApplicationComponent) Bibliotheeksyste- em Een systeem dat het langdurig preserveren van gegevens ondersteunt. (ApplicationComponent) E-Depot Het beschikbaar stellen van informatie die buiten de instelling is geproduceerd. (BusinessFunction) Informatiedoorl- evering Het tijdelijk gebruik maken van een materiaal. (BusinessObject) Uitleen Een systeem dat identificaties van objecten (zoals publicaties en onderzoeksgegevens) toewijst en beheert. (ApplicationComponent) Objectidentifica- tiesysteem Een systeem waarmee alle interne en externe wetenschappelijke content doorzocht kan worden. (ApplicationComponent) Wetenschappeli- jke zoekmachine Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk. (BusinessObject) Werk De fysiek verschijningsvorm van de expressie van een werk. (BusinessObject) Manifestatie De specifieke intellectuele of artistieke vorm waarin een werk wordt gerealiseerd (uitdrukkingsvorm). (BusinessObject) Expressie Een enkelvoudig exemplaar van een manifestatie. (BusinessObject) Item AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 15-09-2019 22:52:39 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 15-09-2019 22:52:39 CEST