Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Promovendusbegeleiding

ArchiMate-modellen > HORA 2 > BusinessFunctions > Promovendusbegeleiding
ArchiMate-element Promovendusbegeleiding
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-9313bee9-da7e-030c-7b67-eb43f244e32e
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Promovendusbegeleiding
Documentatie  : Het inhoudelijk begeleiden van een promovendus in zijn onderzoek.
Domein  : Onderzoek
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het inhoudelijk begeleiden van een promovendus in zijn onderzoek. (BusinessFunction) Promovendusbe- geleiding Het begeleiden van een promotietraject. (BusinessProcess) Faciliteren promotie In Nederland: Een individu die door het zelfstandig beoefenen van wetenschappelijk onderzoek en, hierop aansluitend, het schrijven van een proefschrift wil promoveren tot de academische graad van doctor. (BusinessObject) Promovendus Het ondersteunen van het volgen van de voortgang van promoties (ApplicationFunction) Promotievolgfu- nctie Het doen van onderzoek. (BusinessProcess) Uitvoeren onderzoek Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk. (BusinessObject) Werk Een resultaat van een onderzoek zoals beschreven als publicatie in de Definitie afspraken Wetenschappelijk Onderzoek van de VSNU. (BusinessObject) Publicatie Een object dat wordt onderzocht in een onderzoek (kan ook een subject/persoon zijn). (BusinessObject) Onderzoeksobje- ct De tijdens het onderzoek verzamelde gegevens of een afgeleide daarvan. (BusinessObject) Onderzoeksgeg- evens Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie. (BusinessObject) (Wetenschappel- ijk) onderzoek Het daadwerkelijk uitvoeren van het onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksuitv- oering AggregationRelationship AccessRelationship R ServingRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W CompositionRelationship Deze svg is op 14-10-2018 16:03:41 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 14-10-2018 16:03:41 CEST