Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Applicatiefuncties Onderzoek

ArchiMate-modellen > HORA 2 > Views > Applicatiefuncties Onderzoek
Applicatiefuncties Onderzoek
Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie. (BusinessObject) (Wetenschappelijk) onderzoek De tijdens het onderzoek verzamelde gegevens of een afgeleide daarvan. (BusinessObject) Onderzoeksgegevens Het ondersteunen van de analyse van gegevens (ApplicationFunction) Gegevensanalysefunc- tie Het ondersteunen van de visualisatie van gegevens (ApplicationFunction) Gegevensvisualisatief- unctie Het verwerken (extraheren, converteren, opschonen, ordenen e.d.), analyseren en interpreteren van de verzamelde onderzoeksgegevens. (BusinessFunction) Gegevensverwerking- en -analyse Het beheren van onderzoeksgegevens tijdens de uitvoering van het onderzoek (ApplicationFunction) Onderzoeksgegevens- functie Het in detail bestuderen van bestaande literatuur die eerder als relevant is geïdentificeerd. (BusinessFunction) Literatuuronderzoek Het ondersteunen van het verzamelen van onderzoeksgegevens (ApplicationFunction) Onderzoeksgegevens- verzamelfunctie Het verzamelen van nieuwe onderzoeksgegevens. (BusinessFunction) Gegevenscollectie Een systeem dat onderzoeksresultaten ontsluit, zowel publicaties als onderzoeksgegevens. (ApplicationComponent) Extern onderzoeksportaal Een systeem dat een catalogus bevat van publiek fysiek en digitaal materiaal. Voorbeeld NBC+ (Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem voor Nederlandse Bibliotheken). (ApplicationComponent) Externe bibliotheekcatalogus AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 14-10-2018 13:03:00 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 14-10-2018 13:03:00 CEST
Legenda


Originele kleuren
Domein
   
   
   
Synoniemen
   
   
   
Type
   
   
   
   
Gegevenscategorie
   
   
Integriteit
   
   
Vertrouwelijkheid
   
   
Gegevenstype
   
   
Externe informatie
   
   
Voorbeelden
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Applicatiefuncties Onderzoek
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-96895991-aa55-4cf0-bc71-27e9b9a6f4d1
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Applicatiefuncties Onderzoek
Elementen  : 
Relaties  :