Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Bedrijfsfuncties Valorisatie

ArchiMate-modellen > HORA 2 > Views > Bedrijfsfuncties Valorisatie
Bedrijfsfuncties Valorisatie
Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens) naar de maatschappij ten behoeve van het algemeen belang. (BusinessFunction) Kennisoverdracht naar maatschappij Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens) naar bedrijven ten behoeve van hun innovatie. (BusinessFunction) Kennisoverdracht naar bedrijven Het daadwerkelijk vermarkten van de kennis die voortvloeit uit de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens). (BusinessFunction) Kennisvermarkting Het aanvragen van octrooien voor de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens). (BusinessFunction) Octrooiwerving Het begeleiden van start-up bedrijven om te zorgen dat zij succesvol zijn. (BusinessFunction) Start-upbegeleiding Een door de overheid of bevoegd gezag verleend exclusief recht tot het maken of verkopen van een industrieel product dat is verleend in een verslagjaar. (BusinessObject) Octrooi De tijdens het onderzoek verzamelde gegevens of een afgeleide daarvan. (BusinessObject) Onderzoeksgegevens Een resultaat van een onderzoek zoals beschreven als publicatie in de Definitie afspraken Wetenschappelijk Onderzoek van de VSNU. (BusinessObject) Publicatie AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R Deze svg is op 14-10-2018 12:21:30 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 14-10-2018 12:21:30 CEST
Legenda


Originele kleuren
Domein
   
   
Type
   
   
Synoniemen
   
   
   
Gegevenscategorie
   
   
   
Integriteit
   
   
   
Vertrouwelijkheid
   
   
   
Gegevenstype
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Bedrijfsfuncties Valorisatie
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-96fb83d4-d857-f756-80ba-e1780f05a29c
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Bedrijfsfuncties Valorisatie
Elementen  : 
Relaties  :