Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Relatiegegevensbeheer

ArchiMate-modellen > HORA 2 > ApplicationFunctions > Relatiegegevensbeheer
ArchiMate-element Relatiegegevensbeheer
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : Id-97cf0ff6-b6de-1b00-8008-6c05572ca100
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Relatiegegevensbeheer
Documentatie  : Het beheren van gegevens over relaties
Type  : Applicatiefunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het beheren van gegevens over relaties (ApplicationFunction) Relatiegegeven- sbeheer Een individu die in potentie deelnemer kan worden. (BusinessObject) Prospect Een mens. (BusinessObject) Individu Het verstrekken van informatie over de instelling en haar producten en diensten. (BusinessFunction) Informatieverst- rekking Het onderhouden van contacten met personen buiten de instelling zoals stagebedrijven, opdrachtgevers en onderzoekspartners. (BusinessFunction) Relatiebeheer Een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie (BusinessObject) Organisatie Een organisatie die producten of diensten levert. (BusinessObject) Leverancier Een deelnemer die gediplomeerd is. (BusinessObject) Alumnus Een organisatie die stage/afstudeeropdrachten aanbiedt aan deelnemers. (BusinessObject) Stageorganisati- e Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Een systeem dat het relatiebeheer in de brede zin ondersteunt. (ApplicationComponent) CRM systeem Het direct benaderen, adviseren en ondersteunen van een potentiele deelnemer. (BusinessFunction) Prospectonderst- euning AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AssignmentRelationship ServingRelationship Deze svg is op 14-10-2018 16:14:04 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 14-10-2018 16:14:04 CEST