Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Relatiegegevensbeheer

ArchiMate-element Relatiegegevensbeheer
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : Id-97cf0ff6-b6de-1b00-8008-6c05572ca100
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Relatiegegevensbeheer
Documentatie  : Het beheren van gegevens over relaties
Type  : Applicatiefunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het beheren van gegevens over relaties (ApplicationFunction) Relatiegegeven- sbeheer Een individu die in potentie deelnemer kan worden. (BusinessObject) Prospect Een mens. (BusinessObject) Individu Het verstrekken van informatie over de instelling en haar producten en diensten. (BusinessFunction) Informatieverst- rekking Het onderhouden van contacten met personen buiten de instelling zoals stagebedrijven, opdrachtgevers en onderzoekspartners. (BusinessFunction) Relatiebeheer Een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie (BusinessObject) Organisatie Een organisatie die producten of diensten levert. (BusinessObject) Leverancier Een deelnemer die gediplomeerd is. (BusinessObject) Alumnus Een organisatie die stage/afstudeeropdrachten aanbiedt aan deelnemers. (BusinessObject) Stageorganisati- e Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Een systeem dat het relatiebeheer in de brede zin ondersteunt. (ApplicationComponent) CRM systeem Het direct benaderen, adviseren en ondersteunen van een potentiele deelnemer. (BusinessFunction) Prospectonderst- euning AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AssignmentRelationship ServingRelationship Deze svg is op 16-09-2019 00:41:37 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 16-09-2019 00:41:37 CEST