Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Debiteurgegevensbeheer

ArchiMate-modellen > HORA 2 > ApplicationFunctions > Debiteurgegevensbeheer
ArchiMate-element Debiteurgegevensbeheer
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : Id-9bd6eec6-e007-117f-f61f-d1386aea703a
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Debiteurgegevensbeheer
Documentatie  : Het beheren van gegevens over debiteuren
Type  : Applicatiefunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :