Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Literatuuronderzoek

ArchiMate-modellen > HORA 2 > BusinessFunctions > Literatuuronderzoek
ArchiMate-element Literatuuronderzoek
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-a24f0998-cc76-04b6-768e-037f6a178ffd
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Literatuuronderzoek
Documentatie  : Het in detail bestuderen van bestaande literatuur die eerder als relevant is geïdentificeerd.
Domein  : Onderzoek
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het in detail bestuderen van bestaande literatuur die eerder als relevant is geïdentificeerd. (BusinessFunction) Literatuuronder- zoek Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk. (BusinessObject) Werk Het daadwerkelijk uitvoeren van het onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksuitv- oering Het doen van onderzoek. (BusinessProcess) Uitvoeren onderzoek Een object dat wordt onderzocht in een onderzoek (kan ook een subject/persoon zijn). (BusinessObject) Onderzoeksobje- ct Een systeem dat onderzoeksresultaten ontsluit, zowel publicaties als onderzoeksgegevens. (ApplicationComponent) Extern onderzoeksport- aal Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie. (BusinessObject) (Wetenschappel- ijk) onderzoek Het beheren van onderzoeksgegevens tijdens de uitvoering van het onderzoek (ApplicationFunction) Onderzoeksgeg- evensfunctie Een systeem dat een catalogus bevat van publiek fysiek en digitaal materiaal. Voorbeeld NBC+ (Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem voor Nederlandse Bibliotheken). (ApplicationComponent) Externe bibliotheekcatal- ogus Een resultaat van een onderzoek zoals beschreven als publicatie in de Definitie afspraken Wetenschappelijk Onderzoek van de VSNU. (BusinessObject) Publicatie De tijdens het onderzoek verzamelde gegevens of een afgeleide daarvan. (BusinessObject) Onderzoeksgeg- evens AccessRelationship R CompositionRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W Deze svg is op 14-10-2018 16:09:36 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 14-10-2018 16:09:36 CEST