Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Ontsluiting digitaal materiaal

ArchiMate-modellen > HORA 2 > BusinessFunctions > Ontsluiting digitaal materiaal
ArchiMate-element Ontsluiting digitaal materiaal
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-a2ead414-0622-b237-eb3f-28281d6709cc
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Ontsluiting digitaal materiaal
Documentatie  : Het beschikbaar stellen van elektronische boeken en tijdschriften.
Domein  : Informatieontsluiting
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het beschikbaar stellen van elektronische boeken en tijdschriften. (BusinessFunction) Ontsluiting digitaal materiaal Het beschikbaar stellen van informatie die buiten de instelling is geproduceerd. (BusinessFunction) Informatiedoorl- evering Het aanleren van competenties door het uitvoeren van onderwijsactiviteiten. (BusinessProcess) Leveren onderwijs Het tijdelijk gebruik maken van een materiaal. (BusinessObject) Uitleen De specifieke intellectuele of artistieke vorm waarin een werk wordt gerealiseerd (uitdrukkingsvorm). (BusinessObject) Expressie Het (her)ontwikkelen van een specifieke opleiding. (BusinessProcess) Ontwikkelen opleiding Het beheren van gegevens over collecties van materialen en uitleningen daarvan (ApplicationFunction) Bibliotheekgege- vensbeheer De tijdens het onderzoek verzamelde gegevens of een afgeleide daarvan. (BusinessObject) Onderzoeksgeg- evens Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk. (BusinessObject) Werk Een systeem dat een catalogus bevat van publiek fysiek en digitaal materiaal. Voorbeeld NBC+ (Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem voor Nederlandse Bibliotheken). (ApplicationComponent) Externe bibliotheekcatal- ogus Het ondersteunen van het doorzoeken van alle interne en externe wetenschappelijke content (ApplicationFunction) Wetenschappeli- jke zoekfunctie Een resultaat van een onderzoek zoals beschreven als publicatie in de Definitie afspraken Wetenschappelijk Onderzoek van de VSNU. (BusinessObject) Publicatie De fysiek verschijningsvorm van de expressie van een werk. (BusinessObject) Manifestatie Het treffen van alle onderwijskundige en logistieke voorbereidingen die nodig zijn voor een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessProcess) Voorbereiden onderwijsperio- de Een enkelvoudig exemplaar van een manifestatie. (BusinessObject) Item CompositionRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 01-11-2018 12:03:56 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 01-11-2018 12:03:56 CET