Id-8820b5e4-04f7-4ca4-83c1-07264965a243

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-8820b5e4-04f7-4ca4-83c1-07264965a243
ArchiMate-verbindingslijn Id-8820b5e4-04f7-4ca4-83c1-07264965a243
Verbindingslijn-id  : Id-a48b9c3a-3dff-1c3e-946b-7442403ae649
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Stageactiviteit verbijzondert Toetsactiviteit (SpecializationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-fbba4873 (Stageactiviteit)
Naar vorm  : Id-96666d36 (Toetsactiviteit)
Z-coördinaat  : 58
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :