Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Aanbesteden

ArchiMate-element Aanbesteden
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-a8e2732d-8dd7-e31a-0c35-2da8221c7017
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Aanbesteden
Documentatie  : Een formele procedure voor het verwerven van middelen waarbij leveranciers om offertes worden gevraagd.
Domein  : Bedrijfsvoering
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :