Kwaliteitsmanagement

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 13 sep 2018 om 15:47 (SmartConnect import, batch-id = HORA 2.xml-20180913145520)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Kwaliteitsmanagement
ArchiMate-element Kwaliteitsmanagement
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-ac93f0ed-7156-4e55-be81-1bc01a5703a8
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Kwaliteitsmanagement
Documentatie  : Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met gestelde kwaliteitseisen.
Domein  : Sturing
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Kwaliteitsman- agement Een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen. (BusinessObject) Beleidsuitgan- gspunt Een beschrijving van uit te voeren activiteiten. (BusinessObject) Plan Een toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht of behouden middels passende middelen. (BusinessObject) Doelstelling Het inventariseren van ideeën en voorstellen voor verbeteringen die doorgevoerd kunnen worden. (BusinessProcess) Inventariseren verbeteringen Variabele om de prestaties van ondernemingen te analyseren. (BusinessObject) Indicator Het ondersteunen van kwaliteitsmanagement (ApplicationFunction) Kwaliteitsman- agementfuncti- e Het definiëren van door te voeren verbeteringen (doel, scope, resultaat) en het toekennen van prioriteiten voor implementatie. (BusinessProcess) Definiëren en prioriteren verbeteringen Het definiëren van door te voeren veranderingen vanuit voorgenomen beleid. (BusinessProcess) Definiëren veranderingsin- itiatieven Het managen van de dagelijkse operatie en werken aan het identificeren van verbeterpunten en het realiseren van verbetermaatregelen vanuit dagelijkse operatie. (BusinessFunction) Verbetermana- gement De eigenschappen van de organisatie die essentieel zijn om de doelstellingen te bereiken. (BusinessObject) Architectuur Het daadwerkelijk doorvoeren van een voorgenomen verbetering. (BusinessProcess) Implementere- n verbeteringen Het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren. (BusinessObject) Resultaat Doorgevoerde verbeteringen worden geëvalueerd op aanpak, resultaat en effect ten opzicht heersend beleid en beoogde werking en prestaties. (BusinessProcess) Evalueren verbeteringen Doorgevoerde veranderingen worden geëvalueerd op aanpak, resultaat en effect ten opzicht heersend beleid. (BusinessProcess) Evalueren veranderingen AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 06-04-2024 00:40:48 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:40:48 CEST