Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-527f4b58-08c0-474b-aca0-3cb3fbbbbe8f

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties overig > Verbindingslijnen > Id-527f4b58-08c0-474b-aca0-3cb3fbbbbe8f
ArchiMate-verbindingslijn Id-527f4b58-08c0-474b-aca0-3cb3fbbbbe8f
Verbindingslijn-id  : Id-aeddd537-ec46-de4d-2fd9-b6f5ecbfc1c7
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties overig
ArchiMate-relatie  : Enterprise architectuur aggregeert Evalueren veranderingen (AggregationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-4d0aba10-3764-4c28-a1a8-511a73689f69 (Enterprise architectuur)
Naar vorm  : Id-82cbf279-2e57-452c-b97f-eef72930e7c1 (Evalueren veranderingen)
Z-coördinaat  : 310
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :