Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Inkoopmanagement

ArchiMate-element Inkoopmanagement
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-b1314b4f-fb2a-5bfa-f5e5-3f965fd1b972
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Inkoopmanagement
Documentatie  : Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier.
Domein  : Bedrijfsvoering
Type  : Hoofdbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :