Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Beleid en planvorming

ArchiMate-modellen > HORA 2 > BusinessFunctions > Beleid en planvorming
ArchiMate-element Beleid en planvorming
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-b16024c3-ac90-1046-0e19-032d6f3d108a
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Beleid en planvorming
Documentatie  : Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen, uitgangspunten en plannen.
Domein  : Sturing
Type  : Hoofdbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :