Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Archiveren onderzoeksresultaten

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessProcesses > Archiveren onderzoeksresultaten
ArchiMate-element Archiveren onderzoeksresultaten
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-b8d4e366-7dfc-5e7e-670b-1c99c76e00dd
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Archiveren onderzoeksresultaten
Documentatie  : Het op gecontroleerde wijze beheren en beschikbaar houden van onderzoeksresultaten.
Domein  : Valorisatie
Type  : Deelbedrijfsproces
Trigger  : Er zijn onderzoeksresultaten beschikbaar.
Preconditie  : De onderzoeksresultaten zijn overgedragen.
Postconditie  : De onderzoeksresultaten worden beheerd en beschikbaar gesteld.
ArchiMate-views  : 
Relaties  :