Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Roostering

ArchiMate-element Roostering
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-b9c3bdd3-d178-26c0-5ebc-e3a811bb497d
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Roostering
Documentatie  : Het koppelen van mensen, middelen en activiteiten op bepaalde momenten in tijd, het publiceren van het resulterende rooster en het afhandelen van roosterwijzigingen.
Domein  : Onderwijsondersteuning
Type  : Hoofdbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :